Man Mo Temple Hong Kong Man Mo Temple is dedicated to the Literature God (Man Tai/ Man Cheong) and the Martial God (Mo Tai/ Kwan Tai). There are