Sung Wong Toi, Kowloon City, Hong Kong Sung Wong Toi (宋王臺) is a monument in Hong Kong, located in Sung Wong Toi Garden, Kowloon City nearby the former